Bewonersavond Dorpskwaliteitsplan

Op 16 oktober is er in De Schuur een informatieavond van de gemeente West Maas en Waal en Dorpsplatform Appeltern over het dorpskwaliteitsplan en het dorpspaspoort Appeltern. Wat houdt dat precies in?

Een dorpskwaliteitsplan?
De gemeente West Maas en Waal heeft acht dorpskernen met ieder een eigen identiteit. Elke kern heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis en de kernen veranderen nog continu. De een wellicht wat meer en sneller dan de ander. Ontwikkelingen houden we niet tegen en zijn nodig om de kernen leefbaar te houden. We bouwen nieuwe woningen, richten straten en pleinen opnieuw in of leggen groen aan. Leegstaande bedrijfsgebouwen krijgen soms nieuwe functies en moeten dan worden verbouwd. Of u wilt uw woning uitbreiden of verbouwen. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe plannen goed passen in de kernen en recht doen aan de geschiedenis en identiteit van de kernen.

Gemeente en DorpsPlatform Appeltern nodigen u uit!
De gemeente West Maas en Waal en het DPA nodigen u uit initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het behouden en versterken van de unieke en eigen identiteit van de kernen van West Maas en Waal. De gemeente wil plannen ontwikkelen om bijvoorbeeld straten of groene gebieden opnieuw in te richten.

Inspirerende richtlijnen voor mooie plannen
Het dorpskwaliteitsplan geeft richtlijnen en regels maar biedt vooral ook inspiratie voor het ontwikkelen van nieuwe plannen. Plannen voor het verbouwen van uw woning, hergebruik van leegstaande panden of zelfs het ontwikkelen van nieuwe buurten. Het dorpskwaliteitsplan vervangt daarmee de huidige welstandsnota. Maar het dorpskwaliteitsplan gaat verder dan welstand alleen. Het biedt ook richtlijnen en inspiratie over hoe we om willen gaan met onze cultuurhistorie.

Inzage en meepraten over de plannen
De gemeente heeft samen met het DPA het concept Dorpspaspoort opgesteld voor Appeltern. Iedereen mag op 16 oktober deze concept-plannen uitgebreid komen bekijken en beluisteren én hierin meedenken. U kunt de plannen van tevoren inzien op de website van de gemeente West Maas en Waal. De plannen liggen eveneens ter inzage van 6 september t/m 17 oktober bij de infobalie van het gemeentehuis.

Kom en denk mee op dinsdag 16 oktober in dorpshuis De Schuur, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!

 

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal