Dorpsplatform Mooi Appeltern

“Een dorp waarin het nu, maar ook straks prettig wonen is”, dat is kortweg de motivatie geweest voor de oprichting in 2014 van Dorpsplatform Mooi Appeltern.

Samen met de dorpsbewoners wil Dorpsplatform Mooi Appeltern (DMA) zich inzetten voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefbaarheid van Appeltern. Het DMA heeft zich als taak gesteld om de belangen van het dorp te behartigen, initiatieven bij bewoners te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen in de contacten met de gemeente. Daarnaast wil het dorpsplatform, gevraagd en ongevraagd, de gemeente adviseren over zaken die het dorp raken.

Om de doelen te kunnen verwezenlijken, is de betrokkenheid en medewerking nodig van een grote groep vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor het nemen van initiatieven, het zitting nemen in themagroepen, het bijwonen van bijeenkomsten, het actief meedenken over dorpszaken en het daadwerkelijk bijdragen aan activiteiten.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2016 werd een ‘droomsessie’ gehouden om inzicht te krijgen in wat de inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid van Appeltern. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de vorming van diverse themagroepen (zie onderstaand menu) en het opstellen van een Dorpsplan

Naast de vrijwilligers in het bestuur zijn momenteel ruim 50 vrijwilligers actief in de verschillende themagroepen. 

logo dpa verkleind

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal